logoweb sirius

TREBALLS

A continuació indiquem alguns dels treballs que realitzem per als diferents sectors d’activitat:

Enginyeria lumínica per a enllumenat exterior municipal:

 • Inventaris i auditories energètiques
 • Mapes lumínics
 • Plans directors
 • Projectes de noves instal·lacions i de reforma amb tecnologia led
 • Control de l’enllumenat per telegestió

Enginyeria de les instal·lacions:

 • Pous de captació i emmagatzematge d’aigua
 • Xarxes de distribució d’aigua
 • Instal·lacions elèctriques de baixa i mitja tensió
 • Instal·lacions de climatització
 • Instal·lacions de fontaneria
 • Instal·lacions de protecció contra incendis
 • Instal·lacions auxiliars (alarma, veu i dades …)

Energies renovables:

 • Estudis previs de viabilitat econòmica
 • Instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum
 • Instal·lacions fotovoltaiques per a producció i venda d’energia elèctrica
 • Tramitació de la documentació per a l’autorització i posada en explotació

Altres

 • Projectes d’activitat per a la obtenció de la llicència municipal
 • Legalització de les instal·lacions existents i control reglamentari
Skip to content