logoweb sirius

SERVEIS

ENGINYERIA MUNICIPAL

Assessorament i treballs tècnics per a ajuntaments en els àmbits de les infraestructures municipals, l’eficiència energètica, mediambientals, control reglamentari, elaboració d’informes tècnics …

ENGINYERIA INDUSTRIAL I ALTRES SECTORS D’ACTIVITAT

Estudis de viabilitat, redacció d’avantprojectes bàsics i executius, direccions d’obra, gestió energètica, tramitació de llicències i legalitzacions…

ENERGIES RENOVABLES

Plans directors per a la transició energètica, instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum o per a venda d’energia, comunitats energètiques ….

Skip to content