· Projectes d'instal·lacions d'edificis industrials, comercials, hospitalaris, oficines, instal·lacions esportives,..

· Projecte i legalització d'instal·lacions de Baixa Tensió, Mitja Tensió, Climatització, Gas, aparells de pressió, instal·lacions petrolíferes,...

· Tramitació i seguiment de llicències d'activitat

· Càlculs lumínics i assessorament d'instal·lacions d'enllumenat, esportiu, zones de producció, edificis arquitectònics, oficines, hotels,..

· Projectes d'implementació d'energies renovables: solar tèrmica i fotovoltaica, eòlica, biomassa,...

· Adeqüació d'instal·lacions existents a la nova normativa o a les noves necessitats del client.