· Assessorament especialitzat

  · Assessorament tècnic com a tècnics municipals

  · Elaboració de clausules administratives i prescripcions tècniques

  · Elaboració i gestió documental per a la sol·licitud de subvencions

  · Implantació de sistemes de gestió energètica i control a distància (telegestió)

  · Certificació i validació tecnològica del material a instal·lar

  · Seguiment i control reglamentari de les instal·lacions