OBJECTE: Ampliació de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió

DESCRIPCIÓ: El titular de les instal·lacions vol ampliar l'activitat industrial amb la construcció d'una nova nau. Per la qual cosa es requereix l'ampliació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, i alhora es modifica la part existent per adaptar-la a les noves necessitats industrials. La pòtència de la instal·lació es superior a 20 kW i el subministrament es de mitja tensió 25kV amb tensió de treball de 230/400V.

TREBALLS REALITZATS: Projecte d'execusió, direcció d'obra i legalització.

MUNICIPI: Bellpuig (Urgell)

PROMOTOR: Manipulats Escribà, S.A.

EXECUCIÓ: agost 2015