OBJECTE: Il·luminar la pista de joc segons reglamentació vigent

DESCRIPCIÓ: Il·luminació de la pista de joc de Tennis Taula per a categoria internacional. Les premises van ser dotar dels nivells de llum requerits segons la norma, tenint en compte la instal·lació d'equips energèticament eficients. Per aquest motiu es van escollir projectors de tecnologia LED d'alta potència, dotats a més a més amb un sistema de control d'encesa i regulació punt a punt, per adaptar la il·luminació del pavelló a l'activitat que s'hi du a terme: entrenament, partit, retransmissió televisiva, etc...

TREBALLS REALITZATS: Projecte d'il·luminació interior i control d'enceses.

MUNICIPI: Les Borges Blanques (Segrià)

PROMOTOR: Club Tennis Taula Les Borges Blanques

EXECUCIÓ: febrer 2015