SIRIUS por realitzar les gestions amb comercialitzadores i distribuidores d'energia:

  • solicitud i avaluació d'ofertes de diferents comercialitzadores, a preu fix o indexat.
  • discusió amb la comercialitzadora de possibles incidències en la facturació.
  • discusió amb la distribuïdora de variacions en el suministrament energètic.