Gràcies a l'experiència de SIRIUS tan en l'enllumenat públic com en les instal·lacions d'edificis, s'ocupa del procès de licitacions:

  • Suport tècnic en la redacció de plecs de condicions tècniques i administratives, per a licitacions de concursos d'obres i instal·lacions, tan per ajuntaments com per a empresa privada
  • Recolzament durant l'obertura de les propostes tècniques i econòmiques de contractació, presentades
  • Avaluació de les condicions d'oferta i característiques tècniques dels materials.
  • Seguiment fins a la firma d'acord de contractació
  • Mediació amb els contratistes, proveedors de tecnologia i seguiment de la correcta execució de les modificacions de contractació indicades.