La figura del gestor energètic, és la d'un tècnic especialitzat que es dedica exclusivament a l'assessorament en matèria de gestió energètica de les seves instal·lacions i/o processos productius. Entre les seves tasques hi figura:

  • assessorament respecte la legislació vigent en matèria de contractació d'energia i exepció de l'impost elèctric, entre d'altres
  • dur a terme la comptabilitat energètica
  • Elaborar programes de millora de l'eficiència energètica en instal·lacions
  • controlar i supervisar la monitorització i el seguiment de les instal·lacions
  • a més a més d'endinçar-se al dia a dia de l'empresa, per tal d'aportar propostes de millora continua en l'àmbit energètic

Externalitzar les funcions del gestor energètic, permet a l'empresa dedicar els recurssos humans disponibles a l'activitat directa de l'empresa, evitan temps de formació i pèrdua de valor en l'execució de la seva activitat principal.