La gestió energètica cada cop està més present en el dia a dia de les empreses o de les instal·lacions públiques, des de les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa, fins al control de les instal·lacions per potenciar l'estalvi d'energia o la contractació dels punts de subministrament.

 

GESTOR ENERGÈTIC

El gestor energètic s'ha convertit en una figura de valor per a empreses i organitzacions, ja que n'es vital la seva experiència per aconseguir els objectius d'eficiència i estalvi d'energia. Cada cop son més les organitzacions que adopten un compromís amb el medi ambient i la societat. Una empresa que decideixi invertir en la gestió energètica, es una empresa que millorarà la competitivitat dels seus procesos productisu i per tan del seu producte.

Les tasques relacionades amb el suministrament i consum d'energia, i la necessitat de fer-ne un us eficient, consumeixen recursos valuosas en una organització, ja que requereix de formació especialitzada i experiència en el sector. SIRIUS ofereix la possibilitat de que les empreses externalitzin aquestes tasques, tenint al seu servei una figura especialitzada i amb resultats des de l'instant 0.

 

FOMENTANT L'ESTALVI ENERGÈTIC

L'àmplia experiència de SIRIUS, li oferirà una visió global i planificació de la millora de l'eficiència energètica, amb un pla econòmico-financer que maximitzarà la rentabilitat de les inversions realitzades en aquest àmbit, recuperades amb l'estalvi energètic que se'n derivi.

SIRIUS proporciona solucions en matèria energètica per al dia a dia de la seva organització.

SIRIUS ofereix diferents paquests de solucions en gestió energètica, en funció del tipus de client, de les seves necessitats i volum del seu consum.