SIRIUS SOLUCIONS D'ENGINYERIA està formada per un equip de professionals especialitzat en les diferents disciplines que oferim. No obstant, eixsteix un denominador comú en l'equip: els valors que ens defineixen i ens ajuden a seguir una cultura empresarial que persegueix la millora continua, l'excel·lència en els resultats i la satisfacció dels nostres clients. El major actiu: el nostre equip humà!