SIRIUS SOLUCIONS D'ENGINYERIA disposa d'un software que permet agilitzar el procès d'inventariat de l'enllumenat públic, gràcies a la possibilitat de geocalització in situ dels punts de llum.

L'ús d'aquest sofware ens ha permés ser més àgils i precisos en la realització d'inventaris del parc d'enllumenat públic.

Gràcies a l'inventari l'ajuntament disposa d'una eina de consulta i d'informació per a l'analisis i presa de decisions, tan en termes econòmics com energètics.