Implementació de sistemes de telegestió segons l'ús i recursos de l'ajuntament.

 

Telegestió de Nivell 1

Es tracta d'un primer pas cap a l'obtenció d'informació de funcionament de la instal·lació d'enllumenat públic. 

No requereix de gran inversió económica, ja que tan sols es tracta d'afegir un módul adicional de comunicació .

Permet realitzar modificacions a nivell global de quadre, de l'encesa i apagada de llumeneres.

En aquest cas tan sols podem obtenir informació a nivell globall de quadre.

 

Telegestió de Nivell 2

Es tracta d'un nivell més profund de telegestió.

Permet obtenir informació a nivell de detall llumenera a llumenera.