SIRIUS disposa d'un sistema dinàmic avançat per a l'avaluació de nivells Lumínics d'instal·lacions d'enllumenat públic. Aquest sistema de medició, es aplicable tan a nuclis urbans, travesies o vies ràpides (autovies/autopiestes).

QUE SE'N OBTÉ?

  • un mapa lumínic dinàmic, que es pot visualitzar a través del google maps o google earth
  • un anàlisis de la situació dels nivells d'enllumenat, que permet establir un  ordre de prioritat de les actuacions d'enllumenat
  • permet verificar els nivells lumínics, abans i després d'una actuació.
  • permet auditar instal·lacions sota contracta ESE i avaluar si l'evolució de la pèrdua de flux lumínic de les llumeneres de la instal·lació es d'acord a la presentada per l'empresa ESE.

COM FUNCIONA?

Utilitzem un vehicle instrumentat per a la medició de la il·luminancia al seu pas y geocalitza amb alta presició, les medicions efectuades.

  • a la velocitat de la via
  • sense necessitat d'interrompre el trànsit
  • mesura d'il·luminàncies amb sonda d'alta presició
  • posicionament GPS d'alta presició