OBJECTE: Reforma i millora de l'enllumenat públic de la urbanització de la Serreta.

DESCRIPCIÓ: Es realitza la substitució de l'enllumenat públic, actualment amb làmpades de vapor de mercuri, per llumeneres amb tecnologia LED. A banda de millorar significativament la qualitat lumínica i el comfort visual de la instal·lació, es preveu assolir un estalvi energètic del 78%.

TREBALLS REALITZATS: Projecte d'execusió

MUNICIPI: Les Borges Blanques (Les Garrigues)

PROMOTOR: Ajuntament de les Borges Blanques

EXECUCIÓ: previsió 2016-2017