OBJECTE: Reforma i millora de l'enllumenat públic del municipi, amb compromís d'estalvi energètic ( 179 punts de llum)

DESCRIPCIÓ: Es realitza la substitució total del parc de llumeneres d'enllumenat públic. Majoritàriament substitució de llumeneres de mercuri de 125W, per llumeneres amb tecnologia LED de 27W o 54W, segons vial. A banda de millorar significativament la qualitat lumínica, ja que s'ha millorat la percepció de l'entorn gràcies a una millor reproducció cromàtica (llum blanc neutre) i el comfort visual de la instal·lació, s'assoleix un estalvi energètic del 71%, que representa un estalvi econòmic anual de  8.596 € en la factura elèctrica.

TREBALLS REALITZATS: Auditoria energètica, projecte d'execució, direcció d'obra i projecte de legalització

MUNICIPI: Sant Marti de Maldà (Urgell)

PROMOTOR: Ajuntament de Sant Martí de Maldà

EXECUCIÓ: gener - abril 2016

PRESSUPOST D'EXECUSIÓ: 182.878,00€