OBJECTE: Conèixer els nivells d'il·luminació dels vials del municipi. 

DESCRIPCIÓ: Es prenen mesures de manera dinàmica, dels nivells d'il·luminancia dels vials del municipi. D'aquesta manera es pot realitzar una classificació dels mateixos per zones. Amb aquesta informació es pot realitzar la nova categorització dels vials segons el RD 1980/2008 d'Eficiència Enegètica en Instal·lacions d'enllumenat exterior, preveient les zones que tenen nivells massa alts o bé massa baixos, i compensar-los i/o homogeneïtzar-los segons cada cas.

TREBALLS REALITZATS: luxometria dinàmica

MUNICIPI: Alcarràs (Segrià)

PROMOTOR: Ajuntament d'Alcarràs

EXECUCIÓ: febrer 2016