OBJECTE: Realització de l'inventari de la xarxa d'enllumenat públic: instal·lació elèctrica, llumeneres i quadres.

DESCRIPCIÓ: Es realitza inventari complert de la xarxa d'enllumenat públic, tan instal·lació elèctrica i quadres, com aparells d'enllumenat. Identificació de tecnologies utilitzades, sistemes de reducció de potencia i anàlisis de funcionament.

TREBALLS REALITZATS: Inventari base

MUNICIPI: Mollerussa (Pla d'Urgell)

PROMOTOR: Ajuntament de Mollerussa

EXECUCIÓ: octubre 2014