· Projectes d'instal·lacions de Baixa Tensió, Contra Incendis, Climatització

  · Legalització d'instal·lacions de Baixa Tensió, climatització, gas, ...

  · Projectes d'implementació d'energies renovables: solar tèrmica, fotovoltaica, biomassa, ...

  · Càlculs lumínics i assessorament per a instal·lacions d'enllumenat esportiu, arquitectònic, centres educatius, oficines, ... 

  · Adeqüació d'instal·lacions existents a la normativa o a les noves necessitats de la instal·lació