Xavier Arqués Grau

Enginyer Industrial

xarques@siriusenginyeria.com

Teresa Núñez Gòdia

Enginyer T. Industrial i Enginyer en Organització Industrial

tnunez@siriusenginyeria.com